біяграфія

Сяргей Кавалёў

Драматург, крытык, літаратуразнаўца

 

Нарадзіўся 20 чэрвеня 1963 г. у Магілёве. Скончыў філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў Мінску (1985). Доктар філалагічных навук, прафесар Універсітэта імя Марыі Кюры-Складоўскай (Люблін, Польшча).

 

Аўтар больш дваццаці п’ес для драматычнага і лялечнага тэатраў. П’есы ставіліся ў Беларусі, Расіі, Украіне, Польшчы, Славакіі, Балгарыі. Апублікаваныя ў зборніках: „Хохлік” (Мінск, 2002), „Стомлены д’ябал” (Мінск, 2004), „Zmęczony diabeł” (Lublin, 2004), „Навука кахання” (Мінск, 2005), „Шлях да Бэтлеему” (Мінск, 2009), „Сёстры Псіхеі” (Мінск, 2010), „Крывіцкі апокрыф” (Białystok, 2013), „Інтимний щоденник” (Дрогобич, 2013), „Чатыры гісторыі Саламеі” (Мінск, 2013).

 

Аўтар шэрагу інсцэніровак беларускай і польскай класікі:  „Чужое багацце” Я.Д. Голанда ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета (2009), „Выкраданне Еўропы, або Тэатр Уршулі Радзівіл” Ф.У. Радзівіл у Нацыянальном акадэмічным театры імя Я. Купалы (2011),  „Пан Тадэвуш” А. Міцкевіча ў Нацыянальном акадэмічным театры имя Я. Купалы (2014), „Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” Я. Баршчэўскага   ў Нацыянальном акадэмічным театры имя Я. Купалы (2019).

 

Як драматург супарацоўнічаў з рэжысёрамі: Рыдам Таліпавым, Віталем Баркоўскім, Алегам Жугждам, Аляксеем Ляляўскім, Мікалаем Пінігіным, Аляксандрам Гарцуевым, Наталляй Башавай, Сяргеем Кавальчыкам, Ігарам Казаковым, Кацярынай Аверкавай і інш.

 

У 2009 г. у Мінску выйшаў зборнік артыкулаў беларускіх і польскіх крытыкаў пра творчасць Сяргея Кавалёва „Паміж Беларуссю і Польшчай: Драматургія Сяргея Кавалёва / Pomiędzy Białorusią a Polską: Dramaturgia Siarhieja Kawaloua”.

 

Жыве ў Любліне (Польшча).

Сергей Ковалев

Драматург, критик, литературовед

 

Родился 20 июня 1963 г. в Могилеве. Закончил филфак Белорусского государственного университета  в Минске (1985). Доктор филологических наук, профессор Университета имени Марии Кюри-Склодовской (Люблин, Польша).

 

Автор более двадцати пьес для драматического и кукольного театров. Пьесы ставились в Беларуси, России, Украине, Польше, Словакии, Болгарии. Опубликованы в сборниках «Хохлік» (Минск, 2002), «Стомлены д’ябал» (Минск, 2004),  «Zmęczony diabeł» (Lublin, 2004), «Навука кахання» (Минск, 2005),  «Шлях да Бэтлеему» (Минск, 2009), «Сёстры Псіхеі» (Минск, 2010), «Крывіцкі апокрыф» (Белосток, 2013),  «Інтимний щоденник» (Дрогобыч, 2013), «Чатыры гісторыі Саламеі» (2013).  

 

Автор ряда инсценировок белорусской и польской классики: «Чужое багацце» Я.Д.Голланда в Национальном академическом Большом театре оперы и балета (2009), «Выкраданне Еўропы, або Тэатр Уршулі Радзівіл» Ф.У. Радзивилл в Национальном академическом театре имени Я. Купалы (2011),  «Пан Тадэвуш» А. Мицкевича в Национальном академическом театре имени Я. Купалы (2014), «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» в Национальном академическом театре имени Я. Купалы (2019).

 

Как драматург сотрудничал с режиссерами: Ридом Талиповым, Виталием Барковским, Олегом Жюгждой, Алексеем Лелявским, Николаем Пинигиным, Александром Гарцуевым, Натальей Башевой, Сергеем Ковальчиком, Игорем Казаковым, Екатеринай Аверковой и другими.

 

В 2009 г. в Минске вышел сборник статей белорусских и польских критиков о драматургии Сергея Ковалева «Паміж Беларуссю і Польшчай: Драматургія Сяргея Кавалёва / Pomiędzy Białorusią a Polską: Dramaturgia Siarhieja Kawaloua».

 

Живет в Люблине (Польша).